Fredagssendinga

43 innlegg

Fredagssendinga var Narvik Studentradios eneste faste programpost i perioden 8. Oktober 2010 gjennom gjennaktiveringen av FM-senderen 25. Mars 2011 til og med 24. Februar 2012 da programmet endret navn til Mandagssendinga.